Stichting Nierdonoren, samen delen

"Ik gaf een nier aan mijn zus"

Nuttige adressen

Nederlandse Transplantatiecentra:

Verenigingen en Stichtingen:

Diversen: