Stichting Nierdonoren, samen delen

"Ik gaf een nier aan mijn zus"

"Ik gaf een onbekende een nier"


Voornaam: Hans
Geslacht: Man
Geboortejaar: 1942
Burgerlijke staat: Gehuwd
Leeftijd ontvanger: niet bekend
Datum transplantatie: 2008
Transplantatiecentrum: EMC Rotterdam
Soort operatie: Laparoscopie
Transplantatie succesvol?: Niet bekend
gezondheid ontvanger: Niet bekend
Gezondheid gever: Goed
Beroep: Gepensioneerd

Aanvullende informatie

Mijn vrouw was nierpatient en het was mijn bedoeling dat ik aan haar een nier zou afstaan. Helaas was er geen goede match. Via een cross-over transplantatie kreeg mijn vrouw een nier van een ander en gaf ik een nier aan haar echtgenoot. Door de vele bezoekjes aan het transplantatiecentrum kreeg ik veel kennis over niertransplantatie en dergelijke. Ik heb practisch geen nadelige gevolgen ondervonden en ben bereid mijn ervaring te delen. 


Contactformulier donorprofiel

Voornaam:
Achternaam:
Geslacht:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoon:
E-mail:
Bericht: