Stichting Nierdonoren, samen delen

"Ik gaf een nier aan mijn zus"